Funkce vyhledávání pracovních pozic se pomalu ale jistě dostává do ostrého provozu a s tím přichází i pravidla, která je nutné při inzerci nabídek práce dodržovat. Tato pravidla nyní byla aktualizována a to o část, která popisuje postup Googlu vůči těm webovým stránkám, které nebudou pravidelně mazat již neaktuální nabídky práce.
 
Postihy, které mohou při prohřešcích nastat, se různí, ale mohou vést až k úplnému vyřazení webové stránky z celého systému pracovních nabídek.
 
Google proto zveřejnil 4 způsoby, jak neaktuální nabídky odstranit:

  • Odstraňte JobPosting značku z webové stránky
  • Odstraňte webovou stránku tak, aby se při dotazování zobrazovala chyby 404 nebo 410
  • Přidejte noindex meta tag
  • Ujistěte se, že validThrough má správnou hodnotu

 
 
 
Z pozdějších informací, které Google zveřejnil, také vyplývá, že webové stránky, které budou vyřazeny ze systému, mohou zažádat o opětovné přidání. Udělat tak mohou ihned po napravení všech prohřešků vůči pravidlům JobPostingu.
 
Vzhledem k tomu, jak Google k celému systému přistupuje, nejsou přísná pravidla překvapením. Google se chystá konkurovat velkým hráčům na trhu zprostředkování zaměstnání a musí tak nabídnout aktuální systém s jasnými pravidly. Kromě pravidel týkajících se odstraňování starých nabídek můžeme vidět i to, že se Google snaží o podrobné popisy u všech inzercí a tlačí správce webových stránek, aby přidávali co nejvíce detailů.
 
Zájemci o zaměstnání tak mají k dispozici všechny informace o vybrané nabídce, díky čemuž se mohou rozhodnout, zda mají o pozici opravdový zájem. Tato situace je výhodná i pro potencionálního zaměstnavatele, protože získá zájemce, který se o pozici opravdu uchází.