Restauratéři pravděpodobněji než návštěvníci restaurací tvrdí, že kanály digitálního marketingu a recenze ovlivňují volbu restaurace zákazníka. Systém pro správu a restaurační prodej, Toast, nedávno zveřejnil nové hlášení, které se zabývá stavem průmyslu a tím, jak technologie mění zkušenost se stravováním. Hlášení je vedlejším produktem průzkumů zhruba tisíce a dvou set majitelů restaurací (a jejich zaměstnanců) a více než tisícovky spotřebitelů. Data byla sesbírána v období mezi červnem 2018 a březnem 2019.
 
Staré dobré ústní slovo je TOP vliv.
 
Průzkum se dotázal na způsob, jakým byly voleny restaurace a porovnal to s odpověďmi (vnímáním) majitelů restaurací. Zatímco byly odpovědi konzistentní na vysoké úrovni, byly tu některé velice významné nesrovnalosti mezi odpověďmi těchto dvou skupin.

Jak majitelé, tak zákazníci, ve velkém počtu uvedli, že největším pohonem rozhodování se mezi restauracemi bylo „doporučení od známých a rodiny“. A poté restaurační profesionálové zvážili on-line marketing jako více vlivný než samotní zákazníci.
 
Mezera ve vlivu recenzí.
 
Kromě doporučení, byly on-line recenze viděny jako ty s největším dopadem na zákazníky (čtyřicet osm procent). To dává smysl, pokud vezmeme v potaz celkový počet dat průzkumu. Avšak pouze třicet pět procent spotřebitelů v tomto průzkumu uvedlo, že recenze jsou vlivné při výběru restaurací. FAcebook byl zmíněn třiceti osmi procenty restauratérů, ale pouze dvacet osm procent spotřebitelů uvedlo, že sociální síť ovlivnila výběr jejich restaurace. Skutečně, „restaurační sociální síť“, webové stránky a Instagram byly hodnoceny majiteli restaurací jako daleko vlivnější než spotřebiteli.
 
Facebook, Instagram a Twitter byly mezi TOP třemi sociálními sítěmi a platformami, které byly použity restauratéry pro marketing. Poté přišel na řadu LinkedIn, Snapchat a Youtube v daleko menším procentu.